IT-support for en enklere IT-hverdag.

Man kan ofte komme over situasjoner der man står fast eller får en uventet feil, da er det godt å vite at et kompetent lag med teknikere sitter klare for å ta imot en telefon fra deg. Vårt fokus er at du som kunde alltid skal føle deg trygg på at din IT er ivaretatt på alle områder. En god dialog og trygge relasjoner er viktig for et godt samarbeid.

Vår tilnærming til support

Rask problemløsning gir trygghet, mindre frustrasjon og høy oppetid. Vi er opptatt av å holde responstiden nede og vi tilstreber å være mest mulig tilgjengelig for våre kunder. Vi kan bistå våre kunder fra nær sagt hvor som helst og er tilgjengelige både på telefon, e-post, ved hjelp av fjernstyring eller fysiske møter. Hos Provendo har du ett kontaktpunkt og alle tjenester samlet på ett sted. På denne måten sørger vi for forutsigbar og trygg IT-drift.

Selvhjelp gir økt kompetanse

Vårt support-team har fokus på opplæring i teknisk samhandling med kundene. På denne måten minimerer vi risiko for gjentagende problemer og gir kunden den nødvendige kompetansen og verktøy, for å håndtere lignende situasjoner selv i fremtiden. Vi har troen på enkel og forståelig kommunikasjon fremfor tunge faglige og tekniske ord og uttrykk. Dette har vi hatt stor nytte av i møte med våre kunder. Hos oss kan du være sikker på at du møtes med vennlighet, forståelse og en pedagogisk tilnærming.

Flyt i hverdagen med proaktiv drift

Gjennom administrasjon og monitorering sørger vi for å til enhver tid ha innsikt i nåværende status. Dette gir oss også muligheten til å være proaktive i forhold hva som kan komme til å hende. På denne måten har vi muligheten til å oppdage, feilsøke og ikke minst løse problemer allerede før dette når kunden. Vi sørger alltid for at kunden er oppdatert på siste programvare og vi ligger i forkant slik at sikkerhetsnivået opprettholdes.

IT med lidenskap

Vi er lidenskapelig opptatt av det vi driver med. Ikke bare fordi det er jobben vår, men fordi vi brenner for teknologi og hvordan den kan forenkle, forandre og forbedre hverdagen vår. Vi er alltid på søken etter nye løsninger og ny teknologi vi kan ta i bruk for å skape en langsiktig forretningsverdi for våre kunder.

Provendo har dedikerte konsulenter som besitter en høy, faglig kompetanse. Med mange års erfaring og kompetanse innen mange områder. Vi leverer fremtidsrettede løsninger som er tilpasset din bedrift. Vi er opptatt av gode relasjoner og kommunikasjon med våre kunder. Vi har levert mange langvarige konsulentoppdrag de siste årene med gode resultater. 

Våre konsulenter er opptatt av å forstå din IT-strategi og dine ønsker for fremtiden. Vi sørger for å sette opp de mest stabile og brukervennlige løsningene for deg og dine ansatte. Å forstå samspillet mellom de ulike delene av en IT-struktur er noe vi fokuserer på. Vi gjør behovskartlegging og analyse for å komme frem til best mulig løsningsforslag. Deretter finner vi rette verktøy og rammeverk som egner seg best til oppgavene som skal løses.

De viktigste oppgavene til en IT-konsulent:

Drift- og supportavtale

Man kan ofte komme over situasjoner der man står fast eller får en uventet feil, da er det godt å vite at et kompetent lag med teknikere sitter klare for å ta imot en telefon fra deg. Reduser driftskostnadene på PC parken og øk sikkerheten. Med brukerstøtte- og driftsavtale fra Provendo sørger vi for at alle maskiner er oppdatert, sikre og operative til enhver tid!

Vi er din lokale leverandør og vi er tilstede når du trenger oss.

Vi er opptatt av å kjenne kundene våre og for oss er alle kunder er like viktige – uavhengig av størrelse. Våre konsulenter har lang erfaring med skybasert drift og er til stede med personlig support når du trenger det. Personlig oppfølging er noe vi setter svært høyt og er selve kjernen i en god IT-opplevelse.

Vi sørger for at du føler deg 100% trygg i hele prosessen fra migrering til våre systemer, til den daglige driften. Med vår lokale forankring er vi aldri langt unna hvis du trenger oss.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.