Drift- og brukerstøtteavtale

Man kan ofte komme over situasjoner der man står fast eller får en uventet feil, da er det godt å vite at et kompetent lag med teknikere sitter klare for å ta imot en telefon fra deg. Reduser driftskostnadene på PC parken og øk sikkerheten. Med brukerstøtte- og driftsavtale fra Provendo sørger vi for at alle maskiner er oppdatert, sikre og operative til enhver tid!

Du får brukerstøtte inkludert i alle våre skypakker.

slider provendo
Fordeler med en drift- og brukerstøtteavtale

Lurer du på noe rundt drift- og brukerstøtteavtale? Kontakt oss gjerne.

Drift- og brukerstøtteavtale

Provendo påtar seg driftsansvaret for hele eller deler av IT-systemet i deres bedrift og sørger for oppdateringer, vedlikehold, overvåkning, support og dokumentasjon. Vi kartlegger og tilpasser individuelle avtaler som best passer bedriftens behov, ønsker og budsjett.

Lurer du på noe rundt drift- og brukerstøtteavtale? Kontakt oss gjerne.

”Vi skreddersyr en avtale som passer deres behov for brukerstøtte og vedlikehold.”

”En drift- og brukerstøtteavtale dekker bedriftens behov for drift og vedlikehold av alt IT utstyr, samt brukerstøtte for de ansatte.”

Systemoppdateringer og fysisk vedlikehold

LES MER

Alltid oppdatert operativsystem, antivirus og øvrig programvare.

Fokuser på deres egne forretningsområder. Vi tar oss av oppdatering av operativsystem, antivirus og øvrig programvare på PCer, servere og nettverksutstyr. Dere vil få en rapport på hva som er oppdatert på hvilket utstyr etter hver gang. Vi utfører også fysisk vedlikehold som rydding, merking, rens og støvsuging av utstyr. Dette øker levetiden på utstyret betraktelig og sørger for en ryddig og veldokumentert struktur.

Brukerstøtte, fjernhjelp og brukerstøtteportal og vakttlf.

LES MER

Når du trenger kompetent hjelp, er vi tilgjengelige.

Dere får hjelp og svar når dere ringer oss dersom dere opplever problemer, eller hvis dere bare har noen spørsmål. Vi kan koble oss på og fjernstyre PC-ene deres, slik at vi ser hva dere ser og raskere finner nøyaktig det problem dere opplever. 

Fysisk vedlikehold

LES MER

Få orden og forleng levetiden på maskinparken.

Våre teknikkere sørger for vedlikehold og oppdatering av all nødvendig maskinvare. Du kan dermed alltid være sikker på at du er sikret og oppdatert.

Monitorering og varsling

LES MER

Vi holder øye med hele systemet og retter feil før dere oppdager de.

Vi overvåker systemene og utstyret deres og passer på at de alltid er operative. Varslingen sendes ut før systemene stopper og vi har dermed mulighet til å løse de fleste problemer før de påvirker dere. Brukere, teknisk og forretningsmessig kontakt mottar kun de varsler de trenger pr. telefon, sms og/eller e-post.

Dokumentasjon og kundeportal

LES MER

Så du vet hva du har, hva som har blitt gjort og for å melde/se status på saker.

IT gjennomsyrer vår hverdag. Dersom man bygger opp systemer og løsninger uten gjennomtenkte strategivalg, blir systemene fort komplekse, uoversiktlige og sjelden dokumentert, oppdatert eller vedlikeholdt. Vi tar hensyn til dette og tar en full gjennomgang av systemet før en driftsavtale etableres, og sørger for å holde system og dokumentasjon ryddig og oppdatert til en hver tid.

Statusmøte og tilstandsrapport

LES MER

Kommunikasjon og enighet er viktig for en langsiktig og god strategi.

Tilstandsrapporten gir dere overblikk over hvilke enheter som finnes i deres system, hvilken stand de er i og hvordan de er koblet sammen, samt eventuelle avvik/mangler, potensielle farer/problemer og en kort anbefaling for videre handling. Rapportene gjennomgås med dere på statusmøtet og vi blir enig om hvordan vi løser de relevante utfordringer. På den måten evaluerer og forbedrer vi den leverte tjenesten. Vår kontinuerlig oppdaterte dokumentasjonen av deres IKT-system gjør oss i stand til å enkelt kunne hjelpe dere via fjernhjelp eller på deres lokasjon dersom noe uforutsett skulle dukke opp. Overvåkningen vi setter opp på deres utstyr gjør at vi i mange tilfeller kan se problemer som kommer og løse disse før dette påvirker dere!

Du får brukerstøtte inkludert i alle våre skypakker.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.