Konsulenttjenester

Provendo har dedikerte konsulenter som besitter en høy, faglig kompetanse. Med mange års erfaring og kompetanse innen områder som Sky-løsninger, IT-infrastruktur, IT-drift, nettverk og IT-sikkerhet. Vi leverer fremtidsrettede løsninger som er tilpasset din bedrift. Vi er opptatt av gode relasjoner og kommunikasjon med våre kunder. Vi har levert mange langvarige konsulentoppdrag de siste årene med gode resultater. Tilbakemeldingene fra våre kunder er tilfredsstillende.

  • Vi er opptatt av å forstå din IT-strategi og dine ønsker for fremtiden.
  • Vi er opptatt av å sette opp den mest stabile løsningen for deg og dine ansatte.
  • Vi er opptatt av å forstår samspillet mellom de ulike delene av enhver IT-struktur.
  • Vi er opptatt av behovskartlegging og analyse for å komme frem til best mulig løsningsforslag.
  • Vi er opptatt av å finne verktøy og rammeverk som egner seg best til oppgavene som skal løses.

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.