Hvordan få full kontroll over IT-sikkerheten i din bedrift

Provendo har de nødvendige verktøy og rutiner for å minimere risikoen for uønskede hendelser. Fra tjenester som avdekker sårbarheter, til tjenester som beskytter deg mot hacker angrep. Vi har høy kompetanse og fokuserer på personlig oppfølging og rådgivning. Du skal alltid føle deg trygg på at din bedrifts sikkerhet er ivaretatt.

Konsekvenser av manglende IT-sikkerhet

Mange bedrifter har en for avslappet tilnærming til IT-sikkerhet. De lever med en tankegang om at man er en for liten bedrift til at man er interessant for et eventuelt angrep. Det finnes mange ulike måter å bli angrepet på. Men det kanskje mest vanlige er krypto virus. Dette viruset går inn å krypterer filer slik at de blir utilgjengelige for deg. Bakmennene kan da presse bedriften for penger for å gi tilbake tilgangen til filene. Man kan også bli utsatt for hacking. Da er det en eller flere personer som kommer seg inn å får tilgang til sensitiv data. Motivene for angrepet varierer. Det kan være alt fra pengeutpressing til tilsynelatende harmløse guttestreker. Uansett motiv så er usikkerheten rundt sensitiv data på avveie noe man bør unngå. Man mister kontroll og vet ikke hva, om eller når dataene kan bli misbrukt på noen måte.

Økende trend

Med digitaliseringen man har i dag, så er kunnskap og ferdighet enkelt å tilegne seg. Informasjon om hvordan man kan få tilgang til andres data er lett tilgjengelig. Som endel av denne utviklingen ser man en oppgang i antall angrep. Disse angrepene er alt fra store kriminelle nettverk som presser bedrifter for store summer, til enkeltpersoner på gutterommet. Angrepene er automatiserte og leter etter «åpne dører» hos bedrifter som ikke er sikret. Disse angrepene kan foregå i det skjulte og du vet dermed ikke at du er angrepet. Men på andre siden kan det sitte folk som har full tilgang til all data og passord i bedriften.

Norske selskaper angrepet

I 2019 ble Norsk Hydro utsatt for et kryptovirusangrep. I dette angrepet ble sensitive filer kryptert og det ble utsatt et løsepengekrav. Takket være god kompetanse på å stanse slike angrep og takket være backup av filene, ble angrepet avverget uten å betale løsepenger. Men det ble allikevel store kostnader i denne forbindelsen. Den totale kostnaden ble estimert til ca. 800 millioner kroner. Med full stopp i drift og et omfattende arbeid med å stoppe angrepet så lider man store tap.

Ett annet eksempel er Østre Toten kommune som ble utsatt for et dataangrep i januar 2021. I dette tilfellet ble en sikkerhetskopi slettet og all data kompromittert. Dette var sensitive opplysninger, personnummer, helsedata, næringslivsdokumenter og informasjon fra barnevernstjenesten blant annet. Heller i dette tilfellet ble det ikke utbetalt løsepenger. Men kommunen hadde enorme utgifter i tapt arbeidstid, merarbeid på de ansatte, direkte kostnader i oppryddingsarbeidet.

Store kostnader

Det er vanskelig å måle kostnader ved et slikt angrep. Men de fleste angrep fører til store økonomiske tap og skaper stor usikkerhet og bekymring. Det viktigste man gjør er å til enhver tid ha sikkerheten oppdatert for å hindre angrep. Hvis uhellet skal være ute, så er det viktig å ha backup av alle filer i bedriften.

Alle bedrifter og alt det digitale er i konstant forandring. Det samme gjelder virus og hacking. Det er en konstant kamp. Det som fungerte igår kan være utdatert i dag. De fleste bedrifter har ikke kunnskap eller kapasitet til å følge med i dette racet. Derfor anbefaler vi på det sterkeste, alle bedrifter uansett størrelse, å få sikkerhetssituasjonen i sin bedrift vurdert.

Hvor mye ville det kostet din bedrift å være uten alt av IT?

Ønsker du å snakke med oss om din bedrifts IT-sikkerhet? Ta kontakt i dag!

Kompetanse

Vi har lang kompetanse og erfaring rundt IT-sikkerhet. Våre rådgivere bruker mye tid og energi på å kartlegge dagens trusselbilde og hvilke midler som kan brukes for å demme opp for truslene. Det viktigste vi gjør er å være opplyst, oppdatert og sertifisert. Vi garanterer for din IT-sikkerhet!

Verden er ikke svart-hvitt og det finnes sjelden raske løsninger. Så vi er ikke kun interessert i å selge deg et enkelt virusprogram eller lignende. Vi hjelper deg først og fremst med en risikovurdering. Vi går inn å analyserer og kartlegger hele den digitale driften og ser etter mulige fallgruver. Deretter kommer vi med anbefalte tiltak. Det kan være alt fra interne rutiner, til kurs for de ansatte, til drift, maskinvare eller programvare. Alle bedrifter er forskjellige og har forskjellige utfordringer. Vi baserer vurderingene på hver enkelt kundes behov. De tiltakene og løsningene som er riktig for naboen, kan være helt feil for din bedrift. Vi er dermed svært opptatt av å bli kjent med deg og din bedrift. Slik at vi kan utarbeide en løsning skreddersydd for deg – og som alltid holder deg trygg.

Som eiendomsselskap er vi opptatt av sikkerhet. Det gjelder også nettverk. Vanntette skott mellom selskapene er helt nødvendig. I samarbeid med Provendo fant vi rett system for oss. Løsningen er spot on. Provendo administrer systemet og sikkerheten er ivaretatt.

Tore Løberg – Lundetangen Kontorpark AS

Sikkert nettverk

Provendo skreddersyr solide og trygge nettverk. Slik at du kan nyte stabilt nett med høy hastighet, uten å bekymre deg for spredning av virus og Phishing.

Provendo tilbyr følgende sikkerhetstjenester:

Ønsker du å snakke med oss om din bedrifts IT-sikkerhet? Ta kontakt i dag!

Som eiendomsselskap er vi opptatt av sikkerhet. Det gjelder også nettverk. Vanntette skott mellom selskapene er helt nødvendig. I samarbeid med Provendo fant vi rett system for oss. Løsningen er spot on. Provendo administrer systemet og sikkerheten er ivaretatt.

Tore Løberg – Lundetangen Kontorpark AS

5 tips for å øke den generelle IT sikkerheten

1. Skytjenester

Vi anbefaler alle bedrifter å flytte opp i skyen. Da er alltid dine IT-systemer oppdatert og alt er lagret eksternt. Du har tilgang til lagring og alle applikasjoner – på alle enheter – til enhver tid. Vi har dedikerte folk som er klare på support og som kontinuerlig sørger for din IT-sikkerhet. Du får alt i en tjeneste – uten bekymringer.

Les mer om skytjenester.

2. Passord og innlogging

En klassisk felle er å bruke for enkle passord. Olanordmann1234 er ett eksempel på et alt for enkelt og «standardisert» passord som mange bruker. Dette er det første hackere forsøker hvis de ønsker å komme seg inn på noen av dine kontoer. Bruk passord som inneholder både små og store bokstaver, tall og spesialtegn. Det kan være fornuftig å bytte passord regelmessig. Ikke bruk samme passord på arbeid og privaten. Det finnes en rekke nyttige verktøy som hjelper deg å generere avanserte og sikre passord. Det sikreste alternativet er å bruke to-faktor autentisering. To-faktor er først et personlig passord/innlogging og deretter for eksempel BankID som de fleste bruker i nettbanken. Det gir en ekstra sikkerhet.

Kontakt våre rådgivere for mer tips og hjelp rundt passord og innlogging.

3. Sikkerhet på nettverk og enheter

Utdaterte systemer er en kilde til usikkerhet, så hvis du lar oss administrere nettverket ditt så tar vi ansvaret for sikkerheten og løpende oppdateringer. Vi skreddersyr solide og trygge nettverk. Slik at du kan nyte stabilt nett, med høy hastighet, uten å bekymre deg for spredning av virus og Phishing.

De ulike enhetene har ulike nivåer av sårbarhet. Vi kan styre, overvåke og oppdatere dine enheter slik at de til enhver tid er beskyttet og sikker.

Les mer om sikkert nettverk.

4. Backup

Hvis uhellet skulle være ute og du har blitt utsatt for et dataangrep, så er du dønn avhengig av å ha backup av alle dine data og alle dine systemer. Ved et dataangrep blir ofte alle filer kryptert. Uten backup så vil du kanskje bli tvunget til å betale løsepenger for å få tilgang til filene igjen. Nedetid og tap av vital data kan medføre store tap. Vi leverer skybasert backup som til enhver tid sikrer at du har kopi av all vital data i din virksomhet. Våre backuptjenester og våre rutiner sørger sikker og rask gjenoppretting av data og informasjon.

Les mer om backup.

5. Opplæring og kompetanse

Vi har lang kompetanse, erfaring og rutiner rundt IT-sikkerhet. Våre rådgivere bruker mye tid og energi på å kartlegge dagens trusselbilde og hvilke midler som kan brukes for å demme opp for truslene. Vi ønsker ikke kun å levere deg en sikkerhetstjeneste. Vårt mål er å skape en bevissthet og en forståelse rundt tematikken. Vi ønsker å dele vår kompetanse slik at du selv har kunnskap og kan vurdere risiko. Dermed kan vi sammen analysere og kartlegge de best mulige tiltak og rutiner for din bedrift.

Les mer om vår kompetanse.

Ønsker du å snakke med oss om din bedrifts IT-sikkerhet? Ta kontakt i dag!

Relaterte saker

Høyrisiko å blande arbeid og fritid på bedriftens IT-utstyr

Vært uheldig og trykket på en link med virus?

Skybasert backup - sikrer all data i din virksomhet.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.