Sjekkliste for god IT-sikkerhet

Mange er usikre på om de har tatt de nødvendige stegene for å oppnå god IT-sikkerhet for sin bedrift. Derfor er vi i dag invitert til Grenland Næringsforening for å gi praktiske tips til små og mellomstore bedrifter om hva vi mener er et nødvendig minimum og et godt sted å starte. Vi har derfor laget en sjekkliste som beskriver hva alle bedrifter bør gjøre som et grunnleggende første steg på reisen. Denne deler vi selvsagt villig vekk:

Sjekkliste

Mange er usikre på om de har tatt de nødvendige skrittene for å oppnå god IT-sikkerhet for sin bedrift. Faktumet er at de fleste gjør noe, men de færreste gjør nok. Vi har laget en nyttig sjekkliste som beskriver hva alle bedrifter bør gjøre som et grunnleggende første steg på reisen.

1. Risikovurdering

Det første man bør tenke på er å gjøre en risikovurdering av bedriftens IT sikkerhet, for å finne ut av status. Dette hjelper bedrifter med å identifisere sårbarheter, prioritere ressurser, redusere potensielle tap, overholde forskrifter og bygge tillit. Det er en kontinuerlig prosess som krever regelmessig gjennomgang og oppdatering for å holde tritt med nye trusler og sårbarheter. Mange undervurderer viktigheten av å tenke på IT sikkerhet og mange er ikke klar over hvilke fallgruver som finnes og hvilke tiltak man bør iverksette mot disse. Vi hjelper deg gjerne med både analysering, kartlegging, strategi og tiltak.

2. Bygg bevissthet

For å oppnå god IT-sikkerhet må du ikke bare ha de riktige tekniske løsningene, men også gjøre dine ansatte bevisst på hvordan de kan bidra til å redusere risikoen for dataangrep. 

Her er noen tips til hvordan du kan øke bevisstheten rundt IT-sikkerhet blant dine ansatte:

  • Forklar hvorfor IT-sikkerhet er viktig, både for bedriften og for de ansatte selv.
  • Involver hele bedriften i bevissthetstreningen, og vis at det er et felles ansvar.
  • Hold det enkelt, og bruk eksempler og historier som de ansatte kan relatere til.
  • Bryt treningen opp i mindre deler, og gjenta budskapet jevnlig.
  • Ha relevant innhold, og tilpass det til de ulike rollene og avdelingene i bedriften.
  • Gjør treningen interaktiv, og bruk varierte læringsmetoder som spill, tester, videoer og simuleringer.
  • Følg opp dine ansatte, og gi dem tilbakemelding og anerkjennelse.

Ved å følge disse tipsene kan du gjøre hele teamet bevisst på IT-sikkerhet og hva de bør gjøre rundt dette, for å unngå uønskede hendelser i bedriften. Men husk, bevissthet rundt IT sikkerhet starter med deg selv!

3. Passordkontroll

Passordkontroll er en viktig del av IT-sikkerheten, fordi passord er den vanligste måten å identifisere og autentisere brukere på nettet. Et godt passord er et som er sterkt, unikt og hemmelig. Et sterkt passord er et som er langt, variert og vanskelig å gjette. Et unikt passord er et som ikke brukes på flere nettsteder eller tjenester. Et hemmelig passord er et som ikke deles med noen eller sendes over usikre kanaler.

For å oppnå bedre passordkontroll, bør man bruke noen ekstra tiltak som kan øke sikkerheten og redusere risikoen for datainnbrudd. Noen av disse tiltakene er:

Bruk multifaktorautentisering (MFA). Dette er en metode som krever to eller flere bevis for å logge inn, for eksempel passord og engangskode. MFA gjør det vanskeligere for hackere å komme inn på kontoen din.

Man bør også bruke et passordadministrasjonssystem. Dette er et program eller en tjeneste som lager, lagrer og fyller ut passordene dine på en sikker måte. Passordadministrasjonssystem kan lage sterke og unike passord for hver konto, og beskytte dem med et hovedpassord. Før du velger et passordadministrasjonssystem, bør du sjekke om det har gode anmeldelser, oppdateres jevnlig, har god kundestøtte, og har de funksjonene du trenger. Du bør også sjekke om det har hatt noen sikkerhetsbrudd i fortiden, og hvordan de har håndtert dem. Hvis et passordadministrasjonssystem har vært utsatt for et alvorlig eller gjentatt sikkerhetsbrudd, bør du unngå det.

4. Tilgangskontroll

Tilgangskontroll til sensitive systemer og data er en viktig del av IT-sikkerheten i enhver bedrift. Det handler om å sørge for at bare de som har et legitimt behov for å se, endre eller slette data, får lov til det. Det handler også om å hindre at uvedkommende får tilgang til data som kan skade bedriften, kundene eller de ansatte.

For å oppnå god tilgangskontroll, bør du ha en plan og en policy for hvordan tilgangene skal fordeles, kontrolleres og fjernes. Du bør definere hvilke data som er sensitive, og hvem som har behov for tilgang til dem. Du bør også definere hvilket tilgangsnivå de skal ha, og hvor lenge de skal ha det. Du bør tildele, endre og fjerne tilgangene av en autorisert person, etter en grundig vurdering av brukerens behov og rolle. Du bør overvåke, revidere og rapportere tilgangene kontinuerlig, for å oppdage eventuelle misbruk, feil eller avvik.

Ved å følge denne planen og policyen kan du ha fokus på tilgangskontroll til sensitiv data, og redusere risikoen for datalekkasje, datainnbrudd eller datasvindel. Du bør skille mellom “nice to have” og “need to have” tilgang til data. “Nice to have” er tilgang som kan være nyttig, men ikke nødvendig, for å utføre en jobb. “Need to have” er tilgang som er essensiell, og ikke kan erstattes, for å utføre en jobb. Du bør kun gi “need to have” tilgang til sensitive data, og begrense eller unngå “nice to have” tilgang. Dette vil bidra til å minimere eksponeringen av sensitiv data, og øke beskyttelsen av bedriftens verdier og interesser.

5. Systemoppdateringer

Jevnlige systemoppdateringer er viktig. Dette holder enhetene, programmene og systemene oppdaterte, sikre og effektive. Disse oppdateringene kan inneholde nye funksjoner, forbedringer, feilrettinger eller sikkerhetsfikser som kan beskytte bedriften mot cyberangrep, datalekkasjer, driftsstans eller juridiske konsekvenser.

For å oppnå god IT-sikkerhet, bør du ha en plan og en rutine for hvordan systemoppdateringer skal gjennomføres, overvåkes og dokumenteres. Du bør definere hvilke enheter, programmer og systemer som skal oppdateres, og hvor ofte de skal oppdateres. Du bør også definere hvem som har ansvar for å gjennomføre, overvåke og dokumentere systemoppdateringer. Alle systemoppdateringer bør gjennomføres av kyndig personell, som har kompetanse og erfaring med å håndtere dette. Oppdateringene bør overvåkes for å sikre at de blir installert riktig, uten å forårsake problemer eller konflikter med andre enheter, programmer eller systemer. Systemoppdateringer bør dokumenteres for å holde oversikt over hvilke oppdateringer som er installert, når de er installert, og hvilke resultater eller effekter de har hatt.

Ved å følge denne planen og rutinen kan du unngå eventuelle fallgruver ikke-kyndige kanskje møter på. Systemoppdateringer er en kontinuerlig prosess som krever oppfølging og tilpasning til det stadig skiftende teknologiske landskapet.

6. Backup

Bedriften bør alltid ha backup av viktige data, filer, systemer eller programmer. Backup er en forsikring som kan redde deg ved uønskede hendelser, som for eksempel harddiskkrasj, tyveri, brann, flom, virus, eller menneskelig feil.

For å oppnå god IT-sikkerhet, bør du ha en plan og en rutine for hvordan backup skal gjennomføres, overvåkes og dokumenteres. Du bør definere hva som skal sikkerhetskopieres, hvor ofte, og hvor det skal lagres. Du bør også definere hvem som har ansvar for å gjennomføre, overvåke og dokumentere backup. Backup bør gjennomføres av kyndig personell, som har kompetanse og erfaring med håndtering av dette. Backup bør overvåkes for å sikre at det fungerer som det skal. Det bør også dokumenteres for å holde oversikt over hva som er sikkerhetskopiert, når det er sikkerhetskopiert, og hvordan det kan gjenopprettes.

7. Allier deg

Finn et IT-partner du har tillit til. I den digitale tidsalderen er det avgjørende å ha en pålitelig IT-partner. De har teknologisk ekspertise for å veilede bedriften din gjennom teknologiske utfordringer og muligheter, sikrer bedriftens data og systemer mot cybertrusler, og hjelper bedriften din med å gjennomføre en vellykket digital transformasjon. En pålitelig IT-partner er derfor en nødvendighet i dagens digitale verden for å hjelpe bedriften din med å vokse og trives i et stadig skiftende teknologisk landskap.

Denne sjekklisten er det helt grunnleggende du bør starte med. Vi anbefaler alle bedrifter, uansett størrelse, å ta inn over seg risikoen ved å ikke ta dette på alvor. Vi anbefaler også å ta vurderingen sammen med en kyndig IT-partner, slik at man legger opp et løp som er tilpasset din bedrift. Hvilke behov og tiltak som er nødvendig kan variere fra bedrift til bedrift, men punktene som er nevnt i denne teksten burde være et minimums utgangspunkt for alle.

flere artikler

Liker du denne artikkelen?

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkdin