Unngå uønskede hendelser - invester i en analyse av din bedrifts IT sikkerhet.

Vi tar en gjennomgang av hvilke tiltak din bedrift gjør for IT sikkerheten. Ut ifra det kartlegger vi hvor forbedringspotensialet ligger og lager en plan for sikring og forbedring. Helt uforpliktende.

Det er lett å overse typiske fallgruver

I en hektisk hverdag er det fort å glemme å holde bedriftens IT systemer oppdatert. Så lenge alt fungerer så er det greit. Men uten regelmessig vedlikehold og tilsyn så er det endel fallgruver som kan ha potensielt alvorlige utfall for din bedrift.

Typiske fallgruver kan være utdaterte produkter og tjenester, manglende oppdateringer, for dårlig antivirus-løsning, manglende brannmur, mangel på kunnskap rundt åpning/nedlasting av potensielt skadelig programvare, mangel på backup av filer og systemer, dårlig infrastruktur og mangel på jevnlig overvåkning og oppfølging av nettverk, servere og maskinvare.

Sårbarhetsanalyse

For alle organisasjoner/ledere kan det være smart å gjøre en sårbarhetsanalyse. Da handler det om å analysere og kartlegge det generelle sikkerhetsnivået i bedriften. Det kan være så enkelt som å stille seg noen helt elementære spørsmål.

Alt koker ned til å gå seg selv i sømmene og ha kontroll på tilgangen til sensitiv informasjon. Vårt tips er at denne tilgangen ikke gis til flere enn de som strengt talt trenger det. Dette bør være personer man har tillit til. Det bør være jevnlige gjennomganger av både rutiner og tilganger. Det er f.eks. lurt å ta en runde med å bytte passord etc. hvis en person i bedriften slutter i sin stilling. Å være bevisst på egen sårbarhet er viktig!

Er du usikker på om bedriften din er sikker og oppdatert? Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av bedriftens IT systemer.

Vår kompetanse

Vi har lang kompetanse og erfaring rundt IT-sikkerhet. Våre rådgivere bruker mye tid og energi på å kartlegge dagens trusselbilde og hvilke midler som kan brukes for å demme opp for truslene. Det viktigste vi gjør er å være opplyst, oppdatert og sertifisert. Vi garanterer for din IT-sikkerhet!

Verden er ikke svart-hvitt og det finnes sjelden raske løsninger. Så vi er ikke kun interessert i å selge deg et enkelt virusprogram eller lignende. Vi hjelper deg først og fremst med en risikovurdering. Vi går inn å analyserer og kartlegger hele den digitale driften og ser etter mulige fallgruver. Deretter kommer vi med anbefalte tiltak. Det kan være alt fra interne rutiner, til kurs for de ansatte, til drift, maskinvare eller programvare. Alle bedrifter er forskjellige og har forskjellige utfordringer. Vi baserer vurderingene på hver enkelt kundes behov. De tiltakene og løsningene som er riktig for naboen, kan være helt feil for din bedrift. Vi er dermed svært opptatt av å bli kjent med deg og din bedrift. Slik at vi kan utarbeide en løsning skreddersydd for deg – og som alltid holder deg trygg.

Les mer om hvilke tiltak din bedrift bør gjøre for å øke IT sikkerheten.

Relaterte saker

Høyrisiko å blande arbeid og fritid på bedriftens IT-utstyr

Vært uheldig og trykket på en link med virus?

Skybasert backup - sikrer all data i din virksomhet.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.