Unngå uønskede hendelser - invester i en analyse av din bedrifts IT sikkerhet.

Vi tar en gjennomgang av hvilke tiltak din bedrift gjør for IT sikkerheten. Ut ifra det kartlegger vi hvor forbedringspotensialet ligger og lager en plan for sikring og forbedring. Helt uforpliktende.

Analyse - risiko - strategi

Etter vi har tatt en grundig analyse av tilstanden i din bedrift, så danner vi oss et bilde av hvor skoen trykker og hvilke typer risiko og mangler bedriften er utsatt for. Basert på dette lager vi en tilstandsrapport med en strategi og med forslag til endringer og løsninger som kan spare din bedrift for problemer og unødvendige kostnader.

Det er ingen forpliktelser forbundet med dette og du står selv fritt til å bestemme om du vil følge de rådene vi gir.

Dette får du:

Er du usikker på om bedriften din er sikker og oppdatert? Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av bedriftens IT systemer.

Prosess

Vi bruker Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine retningslinjer for sårbarhetsanalyse som grunnlag for våre analyser og undersøkelser.

1. Identifisere og kartlegge

Kartlegge struktur og styring, leveranser og understøttende systemer.

Kartlegge enheter og programvare.

Kartlegge brukere og behov for tilgang.

2. Beskytte og opprettholde

Ivareta sikkerhet i ansakffelses- og utviklingsprosesser

Etabler en sikker IKT-arkitektur.

Ivareta sikker konfigurasjon.

Beskytt virksomhetens nettverk.

Kontroller dataflyt.

Ha kontroll på identiteter og tilganger.

Beskytt data i ro og i transitt.

Beskytt e-post og nettleser.

Etabler evne til gjennoppretting av data.

Integrer sikkerhet i prosess for endringshåndtering.

3. Oppdage

Oppdag og fjern kjente sårbarheter og trusler.

Etabler sikkerhetsovervåkning.

Analyser data fra sikkerhetsovervåkning.

Gjennomfør inntrengingstester.

4. Håndtere og gjenopprette

Forbered virksomheten på håndtering av hendelser.

Vurder og klassifiser hendelser.

Kontroller og håndter hendelser.

Evaluer og lær av hendelser.

Les mer om hvilke tiltak din bedrift bør gjøre for å øke IT sikkerheten.

Relaterte saker

Høyrisiko å blande arbeid og fritid på bedriftens IT-utstyr

Vært uheldig og trykket på en link med virus?

Skybasert backup - sikrer all data i din virksomhet.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.