IMP

Vi leverer et stort spenn av programvare som vil forenkle din IT hverdag. Kontakt oss, så hjelper vi deg å finne de verktøyene som passer for deg og din bedrift.

IMP

Et faglig orientert dokumentasjonssystem

IMP benyttes for oppfølging av klienter der faglige mål og tiltak skal være kjent for alle som arbeider med felles innsats i klientens miljø og på IMP sin digitale platform.

Verktøyet sikrer felles arbeidsstruktur i behandlingsmiljøet og rasjonaliserer behandlingsplanen mellom kollegaer og avdelinger.

Man oppnår på tvers av terapeuter, administrasjon og samarbeidspartnere en nødvendig oversikt, kontroll, felles målforståelse,  og behandlingskultur, samt en rød tråd i oppfatning av klientens situasjon.

Plattformen definerer mål, tiltak, strategi og tidshorisont og kan forankres effektivt i en ansvarsgruppe.

Hele behandlingsmiljøet oppdateres effektivt på tvers av team, registrerer behandlingsavvik og synliggjør avvik umiddelbart med sms til definerte mottakere, logger hendelser og synliggjør for alle parter nødvendige kommentarer og hendelser av spesiell art.

Behandlingshistorikk, nåværende behandlingsretning og ståsted blir gjennom periode for vaktrapport og målstyring synliggjort for alle involverte.

Platformen er lett å forstå og egner seg for god medvirkning for klienten.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.