LENOVO

Ytelse, design, kvalitet, innovasjon, bærekraft

Vi bytter PC leverandør

Vi bytter i disse tider hovedleverandør på våre hardware produkter. Vårt valg om å bytte til Lenovo er et nøye gjennomtenkt valg. Lenovo møter strenge krav om ytelse, design, kvalitet, innovasjon og ikke minst bærekraft. Alle viktige kriterier som utgjør en helhetspakke som både vi og dere som kunder vil bli svært fornøyd med.

BÆREKRAFT

Lenovo sine mål for reduksjon av klimagassutslipp er aggressive, men basert på vitenskap og forskning. De tidligere reduksjonsmålene fra 2010 ble faktisk overgått med 40%. Det er mange faktorer som spiller inn for å oppnå dette. Lenovo jobber bredt for å redusere miljøavtrykket. Resirkulert plast, kaldlodding, solenergi, biologisk nedbrytbar emballasje, logistikk med minimal miljøpåvirkning, resirkulering og gjenbruk av komponenter er noen av tiltakene Lenovo gjør for å redusere miljøavtrykket.

Resirkulert plast
Siden 2005 har Lenovo brukt mer enn 50 000 tonn resirkulert plast. Ved å bruke resirkulert plast i nye produkter ikke bare sparer vi naturressurser og energi som ellers ville gått med til produksjon av ny plast, men vi bidrar også til å redusere mengden plast i avfallsdeponier. Noen av Lenovos produkter inneholder mer enn 50 % resirkulert plast fra ulike kilder, for eksempel brukte vannflasker og brukt IT-utstyr.

Kaldlodding
Da blybasert lodding ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet, måtte elektronikkbransjen gå over til å bruke større mengder tinn, noe som krever opp mot 250 grader loddetemperatur. I 2017 oppfant Lenovo en unik prosess for lavtemperaturlodding (LTS), med kun 180 grader loddetemperatur. Det betyr en årlig reduksjon i karbonutslippene på 6000 tonn, noe som tilsvarer 35 % reduksjon i karbonfotavtrykket.

Solenergi
Lenovo har forpliktet seg til å installere lokale, fornybare energikilder der dette er praktisk mulig. Våre egne solenergianlegg produserer i dag  varmtvann i Beijing og Huiyang, og ren strøm i Shanghai og Hefei. Til sammen produserer de nesten 6 megawatt, med potensial til å redusere karbonutslippene med 6000 tonn per år.

Nedbrytbar emballasje
Siden 2017 har Lenovo brukt nyskapende emballasje av bambus og sukkerrørfiber, begge deler 100 % biologisk nedbrytbare. Biobasert emballasje gjør at vi kan redusere emballasjeforbruket, avfallsmengden og karbonutslippene. Lenovo fortsetter å øke bruken av resirkulerte og resirkulerbare materialer, redusere pakkestørrelse og utvide bruken av bulk- og gjenbruksløsninger for emballering.

Logistikk med minimal miljøpåvirkning
Lenovo arbeider kontinuerlig med å forbedre logistikksystemer og sende produkter på en mest mulig miljøansvarlig måte. Vi samarbeider med EcoTransIT, som har en av verdens beste CO2-kalkulatorer for logistikk. Når det er mulig, velger vi konsolidert sjøtransport for å redusere antallet containere som sendes ut fra produksjonsstedene våre i Kina.

Resirkulerte og gjenbrukte komponenter
For å minimere avfall og beskytte miljøet har Lenovo forpliktet seg til resirkulering i alt vi gjør. Fra batterier til utgåtte produkter og energi til emballasje – vi har på plass programmer og forbedringstiltak i alle aktivitetene våre, inkludert strenge sjekker og kontroll av tredjepartsleverandører. Siden 2005 har vi prosessert over 250 000 tonn komponenter gjennom våre miljøavtale partnere.

Hver PC – på serienummernivå – får et bevis som bekrefter at karbonavtrykket til hele maskinens livssyklus er kompensert via bærekraftige prosjekter som solenergi, vindturbiner, soloppvarmet matlaging i områder av verden som ikke har tilgang på strøm, samt mange andre viktige initiativer som reduserer det menneskelige CO2 fotavtrykket.

100%

nedbrytbar emballasje laget av bambus og sukkerrør.

5000

tonn årlig reduksjon i CO 2 utslipp pga solenergi.

35%

redusert karbonavtrykk fra Lenovo kald lodding av kretskort.

218 600

tonn datautstyr gjenbrukt eller resirkulert siden 2005.

7 750 000

kilo plastikk brukt i 2018 er resirkulert.

Lenovo er

I din Lenovo PC får du en solid maskin med topp ytelse og i stilrent design. Ved hjelp av banebrytende innovasjon og ingeniørkunst leverer Lenovo teknologi som gjør din hverdag enklere.

Sjekk ut våre PC- pakker og finn de løsningene som passer for din bedrift.

PC-pakker til alle formål

Vi har satt sammen en serie med PC-pakker som møter alle behov. Dette er komplette pakker med alt du trenger for å få et kontor eller hjemmekontor opp å gå. Pakkene kan også tilpasses til ønsket behov. Vi har også en del tilleggsprodukter du kan supplere med for å optimalisere ditt kontor. Kontakt oss hvis du trenger hjelp eller informasjon. Trykk på knappen for å lese mer.

Kontakt oss

For mer informasjon eller bestilling av våre produkter og tjenester, kontakt oss.